Jogová terapia

Jogová terapia je vhodná pre všetkých, ľudí s rôznymi zdravotnými obmedzeniami, klientov s nadváhou, pre starších ľudí.

Pri cvičeniach sa používajú pomôcky ako bloky, popruhy , bolstre, ktoré pomáhajú dosiahnuť potrebnú pozíciu v samotnej asane a majú vplyv na prežívanie.

Cvičenie jogy pôsobí ako terapia pre telo aj dušu. Len cvičením ásan nemôžeme hovoriť o jogovej terapii.

V čom teda spočíva jogová terapia?

  • vo vnímaní a rešpektovaní vlastných hraníc a v nenásilnosti v každom ohľade (k iným, ale aj sami k sebe),

  • v nesúťaživosti a neporovnávaní sa

  • v uskutočňovaní pohybu v súlade s dychom a vedením pozornosti,

  • v relaxácii, ktorá je nezanedbateľnou súčasťou jogy (zastavenie v ásane a doznenie v relaxácii nás dostáva hlbšie do svojho vnútra).


Schopnosť pozorovania, precítenia a poznania svojich hraníc prináša, aj pri obmedzenosti cvičiť veľké výsledky.

CVIČENIE NENAHRÁDZA LIEČBU STANOVENÚ LEKÁROM A JOGISTA( KLIENT) CVIČÍ SA NA VLASTNÚ ZODPOVEDNOSŤ.